Những việc nên làm khi sử dụng ổ cứng SSD

1. Tránh trình trạng nhiệt độ máy tính quá cao

2. Chạy hệ điều hành bằng ổ SSD

3. Bật TRIM tối ưu tốc độ chạy SSD

4. Cập nhật Firmware SSD

5. Bật AHCI

6. Kiểm tra kích hoạt System Restore

7. Vô hiệu hóa lập chỉ mục

8. Bật Windows Defrag

9. Vô hiệu hóa Prefetch và Superfetch

10. Vô hiệu hóa các dịch vụ cho Windows Search và Superfetch

11. Cấu hình ghi dữ liệu (Write Caching)

12. Vô hiệu hóa ClearPageFileAtShutdown và LargeSystemCache

13. Đặt tùy chọn điện năng ở “High Performance”

Post Comment